Ierakumu sveces Ukraiņu karavīriem

Ierakumu sveces Ukraiņu karavīriem

Lai silda un tuvina uzvaru! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Aknīstes vidusskolas 🇱🇻 skolēni sagatavojuši 70 ierakuma sveces, kas drīz dosies sildīt 🇺🇦 ukraiņu karavīrus.
Paldies visiem, kas sarūpēja materiālus (parafīnu, kārbas, kartonu)! Paldies čaklajiem palīgiem- Līgai Andersiņai, Esterei Urķei, Renāram Tīsim, Līvai Porietei, Paulai Pudānei, Danielai Čeičai, Heidijai Kaderei, Valentīnam Davidānam, Evelīnai Skujiņai, Viktorijai Kāršeniecei, Ievai Mutulei , Kristai Kristiānai Grigas, Martai Annijai Mažeikai, bet visvairāk Krišjānim Plocānam un Edgaram Uļjanovam!
Paldies par sadarbību interešu kopai “Čukuriņš”, visiem pedagogiem un īpaši skolotājai Mārītei Pērkonei!
Informācija un foto: A.Gasparoviča