Ielaid skolā dabu

Ielaid skolā dabu

Aknīstes vidusskola teritorijā pieejams jauns vides objekts “Kukaiņu māja”.

Tas tapis pateicoties Pasaules Dabas Fonda grantu konkursa “IELAID SKOLĀ DABU” veiksmīgajam rezultātām, kuru sagatavoja un iesniedza bioloģijas skolotājas Inga Iesalniece un Elita Medvedja.
3.klases skolēni izzina bioloģisko daudzveidību, attīsta dabas pētnieka prasmes.
Foto : G.Ozoliņa