Iegūsti draugu sportojot sākumskolā

Iegūsti draugu sportojot sākumskolā

02.02. Aknīstes vidusskolā notika sporta pasākums 1.-4. klašu skolēniem „Iegūsti draugu sportojot”.

Pasākuma mērķis bija iepazīties, sadarboties, sadraudzēties. Skolēni bija sadalīti sešās dažādu krāsu komandās, kurās piedalījās veiklības stafetēs, iepazīšanās spēlē un sportiski aktīvā rotaļā. Sacensībās uzvarētāji bija visi, jo uzvarēja draudzība. Skolēni, vecāki, skolotāji viens otru atbalstīja, juta līdzi, palīdzēja tiem, kam neveicās tik labi. Paldies klašu audzinātājām, sporta skolotājam, pedagogu palīgiem, vecākiem, par aktīvu līdzdarbošanos!
Informācija: sākumskolas skolotāja D.Ieleja
Foto : E.Zariņa, S.Žagariņa -> Fotogalerija