Gada nogalē skolā notiek Karjeras dienas

Gada nogalē skolā notiek Karjeras dienas

Gada nogalē aicinājām bijušos absolventus, vecākus uz karjeras izglītības dienām Aknīstes vidusskolā. Vecāko klašu audzēkņi paši, saistībā ar mācību procesa saturu, meklēja Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās iespējas savas karjeras pilnveidei.

Vecāki sarunās dalījās ar savu redzējumu par mākslinieka, militārās jomas, kinologa, jūrnieka u.c. profesiju izaicinājumiem, iespējām, nepieciešamo izglītību.
Mācību stundās diskutēts par ekologa, jūrnieka, medmāsas, bibliotekāra, u. c. profesijām.
Daļa skolēnu viesojās pie dažādu jomu speciālistiem ārpus skolas. Paldies par atbalstu ikvienam, kurš iesaistījās mūsu plānotajās karjeras dienu aktivitātēs.
Informācija un foto : A.Voitiške