ES Programmēšanas nedēļa #CodeWeek2022

ES Programmēšanas nedēļa #CodeWeek2022

No 8. līdz 23. oktobrim notiek ES programmēšanas nedēļa 2022.
Aknīstes vidusskolā notiek 2 aktivitātes.

1) 7.-9. klašu skolēni datorikas stundās veic programmēšanas uzdevumus, attīsta savas digitālās domāšanas prasmes, iepazīst JavaScript programmēšanas valodu, veic prakstiskus un radošus uzdevumus.
2)1.-5. klašu skolēni  piedalās aktivitātē “Pikseļu māksla”  ar un bez  bez datora palīdzības. Izmanto dizaina domāšanas elementus- plāno un realizē savu ideju. Tēma “Rudens”.
EU Code Week jeb ES Programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva ar mērķi veicināt skolēnu digitālo pratību un programmēšanas prasmes. Vairāk par iniciatīvu: https://codeweek.eu/