Drošāka interneta Diena 2023

Drošāka interneta Diena 2023

Latvijas Drošāka interneta centrs pateicas Aknīstes vidusskola par dalību Drošāka interneta dienas (DID2023) atzīmēšanā, piedaloties un sniedzot ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā par drošību internetā.

Drošāka interneta dienās februārī norisinājās rekordliels skaits aktivitāšu visā Latvijā. Mūsu skolas pasākums kopā ar citiem pasākumiem tika iekļauts DID2023 pasākumu kartē ej.uz/DID2023_pasakumi