DID2023- Drošāka interneta diena

DID2023- Drošāka interneta diena

7.februārī, atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu (DID2023), Drossinternets.lv uzsāk sociālu kampaņu “Tu esi tas, ko Tu dari. Arī internetā.”

4.klases skolēni iesaistījās šifrētā rēbusa atminēšanā.
Izmēģināt savu varēšu var jebkurš -> meklēt šeit DID2023
Informācija un foto: E.Zariņa

8. februāri, atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu (DID23), 9. klase devās uz nodarbību Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā, kur iesaistījās dažādu uzdevumu izpildē par interneta drošību.
Paldies bibliotekārei Ingai Elksnei par uzaicinājumu.
Paldies Aknīstes pagasta pārvaldei par sarūpētajām balviņām.
Informācija: Sanija Minkeviča
Foto: I. Plocāne