Demokrātijas lekcija un nodarbības skolēniem

Demokrātijas lekcija un nodarbības skolēniem

29.09 Aknīstes vidusskolā viesojās “Eiropas Kustība Latvijā” ģenerālsekretāre Liene Valdmane.

Pirmā bija 40 minūšu lekcija 7-12. klašu skolēniem par demokrātiju. Nākamā sekoja 4 stundu lekcija skolēnu pašpārvaldei un Eiropas vēstnieku skolas dalībniekiem – uzzinājām parlamenta funkcijas, ieviesām mūsu skolas vīziju un izpratām, kādi ir svarīgākie parlamenta uzdevumi!
Foto un raksts – E. Uļjanovs