Biznesa ideju darbnīca “Uzņēmējdarbība Zemgalē”

Biznesa ideju darbnīca “Uzņēmējdarbība Zemgalē”

18.martā Aknīstes vidusskolas 5.,6.,7.,8.,9.klases skolēni piedalījās biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcā, ko projekta “Uzņēmējdarbība Zemgalē” ietvaros īstenoja Zemgales Plānošanas reģions / Zemgale Planning Region.

Darbnīcas mērķis ir veicināt jauniešos uzņēmējdarbības garu un radīt inovatīvas idejas uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Paldies Vitai Brakovskai un Kristīnei Kodei.
Informācija un foto : G.Valtere- Buiķe skatīt skolas FB lapā