Bibliotekārā nodarbība 6.klasei “Iepazīsti Plūdoni un viņa daiļradi!”

Bibliotekārā nodarbība 6.klasei “Iepazīsti Plūdoni un viņa daiļradi!”

Šogad 9. martā izcilajam latviešu dzejniekam Vilim Plūdonim- 150! 8. martā 6. klase un skolotāja Sandra Radiņa viesojās V.Ancīša Aknīstes bibliotēkā un piedalījās izlaušanās spēlē “Iepazīsti Plūdoni un viņa daiļradi!”

Skolēni ar lielu aizrautību pildīja interesantos, neparastos uzdevumus, lai atklātu noslēpumus par V.Plūdoņa dzīvi, daiļradi, īpašajiem talantiem un atrastu noslēpumainās dārgumu lādes atslēgu.
Paldies Ingai Elksnei un Velgai Buiķei par lielisko pasākumu un svētku noskaņu!
Informācija un foto: S.Radiņa