Barikādēm -33

Barikādēm -33

 No 22.-25. janvārim  Aknīstes vidusskolas  skolēni piedalījās Barikāžu laika atceres pasākumā.

1.-3.klašu skolēni ar interesi iesaistījās dažādās izzinošās un radošās aktivitātēs – mācījās veidot ugunskuru, atbildēja uz jautājumiem par vēsturiskajiem notikumiem, risināja burtu rēbusu, lika puzli, cēla imitētas barikādes. Pasākuma noslēgumā skolēni draudzīgi sadevās rokās un gāja rotaļā – Mēs ejam caur veco Rīgas tiltu.
Paldies 1. – 3. klašu skolēniem par aktīvu līdzdalību!  Informāciju sagatavoja I.Strika
4.-6.klašu skolēni skolēnu pilsoniskās līdzdalības projekta “Mana dažādā – vienīgā Latvija” ietvaros piedalījās izglītojošā Barikāžu laika atceres pasākumā.
Skolotāja M.Pērkone skolēniem stāstīja par barikāžu laika notikumiem, rādīja dažādas vēstures artefaktus, piemēram 90to gadu radioaparātu.
Skolēniem komandās bija jāatbild uz jautājumiem par vēsturiskajiem notikumiem, lika puzli, darbojās ar barikāžu notikumu karti, notika komandu kapteiņu izturības sacensības. Noslēgumā ar goda rakstu tika apbalvota 5.komanda.  Informācija un foto: G.Valtere-Buiķe
Noslēdzam šo atceres pasākumu ar 7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēnu komandu viktorīnu.
skolēni sevi pārbaudīja vēsturiskajos faktos, pierādīja fizisko varēšanu un mājīgās atmosfēras radīšanu, uzklausot autentiskos notikumu liecinieku stāstus.
Paldies sk. Mārītei Pērkonei un Aigaram Pērkonam par vēsturisko gaisotni.
Informācija: S.Buholce. Foto: I.Plocāne, S.Buholce