Ārā sals. Kad skolnieks drīkst neapmeklēt skolu?

Ārā sals. Kad skolnieks drīkst neapmeklēt skolu?

Atbilstoši 27.12.2002. Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.610 «Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm» 6.punktam skolēni var neapmeklēt izglītības iestādi:


• vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -20°C;
• vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -25°C.