8.klase piedalās starptautiskā datorprasmju un informācijpratības pētījumā IEA ICILS 2023

8.klase piedalās starptautiskā datorprasmju un informācijpratības pētījumā IEA ICILS 2023

10.05. skolā notika Starptautiskais datorprasmju un informācijpratības pētījums IEA ICILS 2023, kas ir liela mēroga starptautisks pētījums-

pārbauda, mēra un salīdzina 8. klašu skolēnu zināšanas, prasmes un izpratni informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jeb IKT jautājumos.
IEA ICILS pētījums analizē skolēnu izpildītos uzdevumus, kas ļauj objektīvi vērtēt viņu prasmju līmeni, novērtējot gan skolēnu datorprasmi (Computer and Information Literacy), gan problēmrisināšanu digitālajā vidē (Computational Thinking).
Pētījumā piedalījās 22 skolēni no 8.klases, pedagogi un skolas vadība. Koordinatore: Iveta Strika.