7. un 8.klašu skolēni „Sporto draudzībā”

7. un 8.klašu skolēni „Sporto draudzībā”

15.02. Aknīstes vidusskolā notika sporta pasākums 7.-8. klašu skolēniem „Sporto draudzībā”.

Pasākuma mērķis bija rīkot sacensības sporta spēlēs. Skolēni spēlēja Tautas bumbu un volejbolu. Uzvarēja protams draudzība.
Skolotāji, skolēni viens otru atbalstīja, juta līdzi. Pasākums bija izdevies! Paldies sporta skolotājam Arvim Freimanim !
Info un foto: S. Jasāne