5.-9.klašu koris piedalās Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru konkursā

5.-9.klašu koris piedalās Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru konkursā

26.martā Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils novada izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Aknīstes vidusskolu pārstāvēja 1.-4.klašu un 5.-9.klašu kori (vad. Gunta Radzoba, koncertmeistare Viola Jasmane). Abi kori ieguva III pakāpi.
Paldies katram kora dalībniekam par atsaucību un dalību konkursā!
Paldies vecākiem un kolēģiem par sadarbību!
Foto: S. Žagariņa, informācija: G. Radzoba, skat. skolas FB lapā