2024.gada 4.maijā Aknīstes vidusskolas Salidojums

2024.gada 4.maijā Aknīstes vidusskolas Salidojums

Aknīstes vidusskolas absolventu un pedagogu  SALIDOJUMS.  Aknīstes vidusskolas 1. izlaidumam 70 !

Vieta : Aknīstes vidusskola , Skolas iela 19
Datums : 2024.gada 4.maijs
  • Reģistrācija no plkst.16:00
  • Svinīgais pasākums plkst. 18:00
  • Balle plkst.22:00  spēlē grupa “Bruģis”
Dalības maksa 10,00 EUR