Skolas vēstures izzināšanas pulciņš uzsācis darbu

Skolas vēstures izzināšanas pulciņš uzsācis darbu

“Šajā mācību gadā Aknīstes vidusskolā ir sācis darboties Skolas vēstures pulciņš,

kura dalībnieki ir mīļi gaidīti viesi Aknīstes bibliotēkā. Tiekamies otrdienās bibliotēkas Novadpētniecības nodaļā – klausāmies stāstus, skatāmies fotogrāfijas, dzeram tēju un esam priecīgi!
Padomā mums ir vēl vairāki kopīgi tikšanās brīži, iespējams – dosimies ekskursijā, iespējams – izlodāsim skolu tik sīki kā vēl nekad, jo kompānija ir tik sirsnīga – septiņi puiši, turklāt tādi, kuriem NAV vienalga. Darām!”, saka  Līga Jaujeniece.

Aknīstes vidusskolas vēstures izziņas pulciņa dalībnieki un vadītāja saka lielu paldies Voldemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkas Novadpētniecības nodaļas vadītājai L.Jaujeniecei par interesantajiem stāstiem, sagatavotajiem foto materiāliem, silto sagaidīšanu.
Pulciņa dalībnieki ar nepacietību gaida nākamo tikšanos!
Informācija , foto : G.Valtere-Buiķe