12.klases skolēnu panākumi valsts ZPD konferencē Rīgā

12.klases skolēnu panākumi valsts ZPD konferencē Rīgā

22.maijā, Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā notika 48. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konference,

kurā piedalījās trīs Aknīstes vidusskolas12.klases skolēni: A.Ivanova/ R. Gasparovičs un M. Besprozvannaja.
Šogad tika aizstāvēti 419 zinātniskās pētniecības darbi, ko izstrādājuši 477 autori – skolēni no visas Latvijas.
Humanitāro zinātņu sekcijā M.Besprozvannaja ieguva III pakāpi, darba konsultants Mārīte Pērkone.
Dabaszinātņu sekcijā A.Ivanova un R.Gasparovičs aizstāvēja savu darbu un guva pieredzi, konsultante E.Plikša.
Lepojamies ar mūsu skolēnu un skolotāju panākumiem!