Līdz 2023./2024. m.g.  noslēgumam

Aktualitātes

Vides pulciņa aktivitāte “Bišu draugs”

Aknīstes vidusskolas Vides izglītības pulciņa dalībnieki piedalās VISC projektā: Bišu draugs.

Panākumi Panevēžas robotikas kluba sacensībās

11.05. komanda “Aknīstes Robotika” piedalījās Panevēžas (LT) robotikas centra sacensībās Automaton-2024.

Muzikālā izrāde “Mazais princis” 1.-4.klasēm

07.05. sākumskolas skolēni no 1.-4.klasēm vēroja muzikālo izrādi “Mazais princis”(Latvijas skolas soma aktivitāte).

Izskanējis Aknīstes vidusskolas Salidojums 2024

4.maijā Aknīstes vidusskolā pulcējās absolventi sākot no 1954.gada līdz 2023.gadam. Pasākuma moto: piepogā skolu!